Jaroslav Vavřinec Zimmermann (1923–2010)

Jaroslav Vavřinec Zimmermann (1923–2010)

Vavřinec Zimmermann, rodný bratr Štěpána Zimmermanna, se narodil v Třebíči-Zámostí; chtěl se stát krejčím, ale nakonec se vyučil ševcem. Během druhé světové války byl jako řemeslník totálně nasazen pro práci v Německu. Po válce se vrátil k ševcovině, prošel povinnou službou v československé armádě a díky tomu, že v Praze absolvoval kurz náboženské pedagogiky, učil také na venkovských školách.

Rozhodnutí k řeholnímu životu v něm uzrávalo mnoho let, ale až po vyvázání z vojenské služby, mohl jít tam, kam ho srdce táhlo. V srpnu 1949 vstoupil v kapucínském klášteře na Hradčanech do noviciátu. Jeho počínající řeholní život usekla už v dubnu téhož roku Akce K, tedy likvidace řádů a zábor klášterů komunisty. Prošel internací v Broumově, kde 15. srpna 1950 složil své první sliby, dále v Hejnicích, Hájku u Prahy a v Želivě, kam byl přeložen kvůli své nepoddajnosti totalitnímu režimu. (Věčné sliby měl bratr Vavřinec na doporučení tehdejšího představeného P. Cyrila Navrátila skládat až rok poté, co se vrátí do kláštera. Stalo se tak po 37 letech, 8. prosince 1990.)

Po propuštění z internace v roce 1955 se vrátil do Třebíče, kde vystřídal různá povolání včetně cestáře, zedníka nebo třeba hrobaře. Udržoval kontakt se svými spolubratry kapucíny a neváhal jezdit ani do vězení, kde seděl neprávem odsouzený P. Metoděj Sládek. A jak jinak – neunikl výslechům StB. Po politické oblevě roku 1968 se podílel na obnově řeholního života na faře v Třebíči, ale i to trvalo jen krátce. V roce 1983 odešel do důchodu a dosavadní profesi hrobníka a příležitostného zedníka vyměnil za kostelničení v třebíčské bazilice.

Od roku 1990 žil i se svým bratrem Štěpánem v noviciátním domě v Újezdě u Uničova, jeden čas i jako představený. Poslední tři roky svého života strávil tam, kde kdysi začínal jako kandidát – v klášteře na Hradčanech.

Bratr Vavřinec byl po celý svůj život vzorem nezištně sloužícího bratra, který své modlitby a oběti přinášel pro dobro provincie.

Životopis br. Vavřince a videonahrávka (Ústav pro studium totalitních režimů)

  • Narození: 2. září 1923
  • Vstup do řádu (obláčka): 14. srpna 1949
  • Věčné sliby: 8. prosince 1990
  • Úmrtí: 4. září 2010
  • Pohřben v kapucínském hrobě na hřbitově v Praze na Břevnově.
Přejít nahoru