Kdo jsme

Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Toto společenství bratří je katolickým řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František hned v úvodu své Řehole: “Řehole a život menších bratří je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.” Kromě této Františkovy Řehole považujeme pro sebe za závaznou i jeho Závěť.

Spiritualita

Co to pro nás znamená kontemplativně-apoštolský život (tedy život, který úzce spojuje nazíravou modlitbu a činnost), to naše současné Konstituce vysvětlují takto.

Řehole

Celý text Řehole sv. Františka je k dispozici zde.

Závěť sv. Františka

Kromě Řehole sv. Františka, považujeme za svůj druhý základní dokument i Františkovu Závěť.

Vydejte se námi na duchovní cestu

Nějaký text

Přejít nahoru