Každé první úterý v měsíci se u kapucínů schází společenství modlitby otce Pia z Pietrelciny k duchovnímu tématu a vzájemnému naslouchání , chválám a modlitbě. Jste srdečně zváni. kontakt: tkestlerova@volny.cz

Přejít nahoru