Oldřich Koukal (1926–2016)

Oldrich Koukal 01m

Oldřich Koukal

Málokdo byl s naším kostelem tak úzce spjatý jako pan Oldřich. Půl století zde sloužil jako akolyta a lektor.

Pan Oldřich se narodil ve Znojmě, kde také vychodil pět tříd prvního stupně školy. Pak se rodina přestěhovala do Třebíče. Osmileté gymnázium J. V. Jirsíka vystudoval v Českých Budějovicích, zde se také seznámil se svým spolužákem a přítelem Václavem Kulhánkem (*1930, emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, od roku 2010 Mons.).

Po maturitě vstoupil do kongregace redemptoristů v Obořišti u Dobříše, kde se zrodilo celoživotní přátelství s P. Janem Zemánkem). Stihl absolvovat pouze dva semestry filozofie, pak přišla akce „K“. Pan Oldřich skončil nejdříve v soustřeďovacím táboře v Králíkách a poté byl povolán k PTP. 

Po vojenské službě se vrátil do Třebíče, kde pracoval v dělnických profesích; při zaměstnání stihl vystudovat stavební průmyslovku. Dne 25. 6. 1955 se oženil s Jarmilou Hanákovou (1923–2010), zdravotní sestrou z nedalekého Ostašova; měli spolu dceru Hanu.

V roce 1965 se celá rodina přestěhovala do Brna. Pan Oldřich vystřídal několik zaměstnání, nicméně všechna se týkala dopravy: silniční výstavby, dozoru při výstavbě silnic, zařazování a přeřazování silnic do jednotlivých kategorií atp.

Jeho druhým „zaměstnáním“ byla služba v našem kostele, kam ho přivedlo přátelství s P. Kulhánkem. Pan Oldřich řadu let pomáhal prelátu Horkému, byl jeho řidičem a důvěrníkem, a pak i nám, když už jsme se mohli vrátit zpět.

V paměti ho máme jako člověka s velkou láskou k liturgii, zvláště ke čtení biblických textů. (Čítával rovnež v Radiu Proglas.) Ale také jako člověka mladého duchem, se smyslem pro humor.

Službu v kostele na několik let přerušil, když těžce onemocněla jeho žena Jarmila a on se o ni staral. (Léta s ním chodila na večerní mši svatou, sedávala vždy v zadním kvadrantu vlevo, v první lavici.) Po její smrti se k nám opět vrátil, a dokonce začal studovat Univerzitu třetího věku, kterou úspěšně dokončil. Jeho zdravotní stav se však začal pomalu zhoršovat a vícekrát musel být také hospitalizovaný.

Zemřel v sobotu 16. dubna v nedožitých 90. letech. Přál si být pohřbený v ministrantské komži a také si přál mít poslední rozloučení v našem kostele. Tak se stalo 22. dubna 2016, mši svatou celebroval P. Pavel Uhřík. Poté byl pan Oldřich uložen vedle své ženy na Ústředním hřbitově.

Přejít nahoru