Výběr ze závěrečných prací

Tereza Šlesingerová: Umělecká výzdoba interiéru kapucínského kostela v Brně; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2013

Tomáš Malý: Smrt a spása duše v 17.–18. století: brněnští měšťané a osudy potridenské zbožnosti; disertační práce, FF MU v Brně, 2008

Veronika Petlachová: Proměny kapucínského řádu za komunistické perzekuce se zaměřením na brněnskou komunitu; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2007

Michaela Králíková: Pohřební ritus 16.–18. století na Moravě a ve Slezsku s přihlédnutím k území střední Evropy; disertační práce, Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2006

Ondřej Hýsek: Řád Menších bratří kapucínů v kontextu františkánských dějin a náboženské problematiky města Brna konce 16. a první poloviny 17. století; bakalářská práce, FF MU v Brně, 2003

Michal Tejček: Brněnští kapucíni v 17. a 18. století; diplomová práce, FF MU v Brně, 2003

Michaela Loudová: Bibliotheca – domus Sapientiae. Ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18. století; disertační práce, FF MU v Brně, 2003

Práce, které se týkají celé provincie, najdete zde.

Přejít nahoru