Předsevzetí, která si Sv. Konrád z Parzhamu

uložil v noviciátu

Předsevzetí byla učiněna po důkladném uvážení a s plnou důvěrou, že Ježíš a Maria mi pomohou je zachovat.

1. Budu se horlivě snažit utvářet svůj způsob života tak, abych stále žil v přítomnosti Boží a abych se často tázal sám sebe: Udělal bych to či ono, kdyby mě viděl můj zpovědník nebo můj představený a zvláště udělal bych to v přítomnosti Boha či mého anděla strážného?

2. Když mě potká kříž a trápení, budu se často ptát sám sebe: Konráde, proč jsi tady?

3. Jak to jen půjde, budu se snažit nevycházet z kláštera, než jen z lásky k bližnímu či z poslušnosti nebo když si to bude žádat zdraví nebo z nějakého jiného dobrého důvodu.

4. Budu se horlivě snažit, abych bratrsky zachoval lásku v sobě i v druhých. Budu si dávat pozor, abych nikdy nepronesl ani slovo proti lásce.

5. Budu pečlivě zachovávat silentium, jak to jen půjde. V konverzaci budu skoupý na slovo, a tak se budu snažit vyhnout se mnoha chybám a být lépe disponován pro rozmlouvání s Bohem.

6. U stolu budu vždy v přítomnosti Boží a budu se chovat velmi zdrženlivě, budu si odříkat ta jídla, která mám nejvíc rád a budu tak praktikovat umrtvování, které je nejvíc nenápadné. Mimo dobu jídla nebudu nic jíst, ledaže by mi to bylo přikázáno pod svatou poslušností.

7. Vždy půjdu do chóru hned, jakmile zazní signál, pokud mi v tom něco nezabrání.

8. Jak to jen půjde, budu se vyhýbat společnosti osob opačného pohlaví, pokud mi poslušnost neuloží službu, která si to vyžaduje. V takovém případě budu velmi strohý a budu držet své oči pod přísnou kontrolou.

9. Poslušnost se budu snažit žít pečlivě a přesně a obzvláště se budu snažit potírat svou vlastní vůli ve všem.

10. Budu horlivě usilovat o to, abych byl věrný i v maličkostech a budu se vyhýbat každé dobrovolné nedokonalosti. Budu pečlivě zachovávat svatou Řeholi a bez ohledu na to, co se stane, se od ní nechci odchýlit ani o chlup.

11. Budu se vždy snažit pěstovat něžnou zbožnost k blahoslavené Panně Marii a budu usilovat o to, abych následovat její ctnosti.

Přejít nahoru