Terciari tau 150

Sekulární františkánský řád

K terciářům, jak se sekulárním františkánům také říká, patří lidé, kteří se „uprostřed světa“ snaží žít podle evangelia – stejně jako svatý František. Olomoucké společenství – rodiny, se schází v našem klášteře každou třetí neděli v měsíci ve 14 h (kromě letních prázdnin). Výjimkou je červen, kdy se setkání koná v klášteře klarisek-kapucínek ve Šternberku.

Program začíná modlitbou breviáře, následuje rozbor Písma svatého, Napomenutí sv. Františka a sdílení. Jednou ročně se scházejí na celodenním setkání a v srpnu pak na duchovních cvičení. Další informace najdete na stránkách Sekulárního františkánského řádu.

Kontakt: Marcel Máčala, maruz.m@tiscali.cz (ministr místního společenství)

Přejít nahoru