Současnost

 

SOUČASNOST

Dekret ČBK o modlitbách za uzravení a exorcismech (platný od 1.1.2020)

Globální pentekostalizace

Přednáška br. Bonaventury: Stigmatizace sv. Františka

Přednáška br. Bonaventury: František a stigmata

Růženec modlitebních skupin P. Pia

Modlitby pro věřící, kteří se cítí být obtěžováni zlem.

Pokyny církve ohledně exorcismů apod.

Dokument kongregace pro nauku víry Instrukce o modlitbách za uzdravení

Dokument papežské rady pro jednotu křesťanů Uzdravení pro letniční a pro katolíky

Koutek br. Rafaela

Pomůcka br. Rafaela: Obnova manželské lásky

Rekolekce br. Rafaela: Mylné představy o Bohu

Rekolekce br. Rafaela: K vnitřnímu pokoji

Rekolekce br. Rafaela: Mesiášská proroctví

Nauka katolické církve

Exercicie potíže při modlitbě

Obnova víry v Duchu svatém

Zvyky cenobitů

Rekolekce o adoraci

K pokoji při modlitběPřejít nahoru