František Maria z Lagonegra (1717–1804)

Ctihodný František Maria se narodil v Lagonegru v italské Basilicatě 3. března 1717 v urozené rodině Scalderone a při křtu byl pojmenován Giacomo Antonio. Humanistická studia absolvoval u jezuitů v Neapoli, 13. listopadu 1733 přijal kapucínský hábit v klášteře v Casertě.

Jeho životopisci popisují hrdinství jeho mnišských ctností: poslušnosti, chudoby, pokání, milosrdenství vůči chudým, kterým dával i to, co sám potřeboval; chválí jeho lásku k eucharistii a k Panně Marii. Byl horlivým kazatelem, vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem. Ze svého neapolského příbytku u sv. Efréma Novějšího dodával sílu prostým lidem i šlechticům a vyzýval je k udržení míru a víry v Boha v těžké době nadvlády Bourbonů, napoleonské okupace roku 1799 i následné bourbonské restaurace.

Za pomoci Ludvíka Medicejského, státního ministra a prezidenta královské rady, který byl díky přímluvě světce zproštěn trestu smrti, připravil návrat jezuitů do království obojí Sicílie, k němuž došlo šest měsíců po jeho smrti. František zemřel v Neapoli dne 2. ledna 1804 v pověsti svatého divotvůrce. Je pohřben v kapucínském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Piedigrottě. Kauza jeho blahořečení byla zahájena roku 1873.

Přejít nahoru