Tomáš ze San Donata (1578–1648)

Služebník Boží Giovanni Battista Ricci (řeholním jménem bratr Tomáš) se narodil Janu Ricciovi a Marii Parrucciové dne 26. ledna 1578 v San Donato Val di Comino v diecézi Sorana. Po ctnostně prožitém mládí vstoupil jako terciář do kapucínského kláštera Alvito v neapolské provincii. Roku 1604 přijal kapucínský hábit v klášteře v Casertě a po ukončení ročního noviciátu složil řeholní sliby a byl poslán na několik let nejprve do kláštera v Beneventu, později do kláštera Nejsvětějšího početí v Neapoli, kde zůstal až do své smrti – zemřel 22. března 1648.

Byl sběračem almužen pro více než 100 řeholníků, kteří tehdy žili v neapolském klášteře. Zářila z něj pokora, modlitba, pokání a především mateřská starostlivost, s níž pečoval o nemocné. Bůh jej obdařil mnohými charismaty: darem proroctví, schopností uzdravovat, předvídat budoucnost a poznávat myšlenky skryté v lidských srdcích. Pověst o jeho svatosti přesvědčila neapolského arcibiskupa Ascania Filomarina, který byl na přímluvu tohoto služebníka Božího uzdraven z vážné nemoci, aby připravil řádný informativní proces. Tento proces byl na úrovni arcibiskupské kurie zahájen 8. ledna 1649, uzavřen roku 1650 a odeslán do Říma.

Přejít nahoru