Pouť kominíků

Dne 6.5.2022 brněnský klášter po dvouleté přestávce opět uvítal jeden z kominických cechů, který přišel na svou tradiční pouť ke sv. Floriánovi a ke kominickému mistrovi Jiřímu Barnabáši Orellimu.