Spisy sv. Františka a sv. Kláry, 2. vydání

Všechno, co svatý František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézt to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevovat pro svůj život.

Jeho spisy jsou bohatým zdrojem inspirace pro všechny, kdo kráčejí životem v duchu Františkově, i pro všechny křesťany, kteří pododobně jako světec z Assisi ve své době chtějí „obnovit Boží dům“. Stejně jako tehdy i dnes František říká svým věrným: „Začněme, bratři, neboť až dosud jsme udělali jen málo nebo nic.“

Svatá Klára nám také zanechala několik písemných svědectví o tom, co inspirovalo život její i jejích sester. Našemu čtenáři budou jistě zvláště blízké čtyři listy svaté Anežce České. A to nejen proto, že píše naší světici, ale i pro svůj velmi bohatý obsah, který může posloužit jako inspirace k rozjímání nad tím, co je vlastně v životě důležité.

  • Redigoval, poznámkami a úvody opatřil: Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.
  • Překlad: Markéta Koronthályová a J. B. Štivar
  • Vydavatel: Provincie kapucínů v ČR
  • Vydání: druhé, upravené vydání
  • Rok vydání: 2014
  • Počet stran: 228
  • ISBN 978-80-905228-5-5
Přejít nahoru