nemecem

Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky

 

„Počátek kapucínské reformy je třeba hledat v 16. století, kdy vrcholil proces postupného štěpení a znovuslučování františkánského řádu, který začal již za života svatého Františka ve snaze přibližovat se ve změněných životních podmínkách vždy nově prvotnímu ideálu evangelního života, jak jej ukázal svatý František,“ stojí v úvodu knihy, která načrtává dějiny naší provincie až do roku 1999.

  • Napsal a uspořádal: Pacifik Miroslav Matějka OFMCap.
  • Vydavatel: Refugium Velehrad-Roma, s. r. o.
  • Rok vydání: 1999
  • Počet stran: 130
  • ISBN 80-86045-30-7
Přejít nahoru