KomunitaCenacolo

Komunita Cenacolo

Komunita Cenacolo

Každé pondělí od 18 h, s výjimkou letních prázdnin, jste srdečně zváni do sušického kostela sv. Felixe na modlitbu svatého růžence za závislé a na půlhodinovou tichou adoraci. Modlitba je vedena bratry kapucíny a členy komunity Cenacolo. Nyní vše probíhá v klubovně.

Komunita Cenacolo se zrodila 16. července 1983 na svátek Panny Marie Karmelské v italském měste Saluzzo jako odpověď Boží něhy na pláč a křik ztracených, nešťastných a zklamaných mladých lidí, kteří propadli drogám, alhoholu a jiným závislostem. Zakladatelkou komunity je italská řeholní sestra Elvíra Petrozzi, která mladým lidem ukázala sílu Boží lásky a Božího milosrdenství, cestu ze tmy do světla. Každodenní život komunity Cenacolo je postaven na třech základních pilířích: modlitbě, práci a přátelství. Komunita není léčebnou, ale školou života.

V současnosti má komunita více než 60 domů, které se nacházejí po celém světě, v naší zemi zatím dům není. Pobyt v komunitě je bezplatný. V České republice se rodiče a přátelé komunity Cenacolo scházejí jednou za měsíc (každou třetí sobotu v měsíci) v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech, na Loretánském náměstí 6. Modlitební setkání kromě hradčanského a sušického kapucínského kláštera probíhají také v Praze u bratří františkánů, v Brně a ve Zlíně.

Komunita Cenacolo je křesťanská, ale být věřícím není podmínkou ke vstupu. Komunita je uznána církví jako Mezinárodní sdružení věřících papežského práva. Cílem komunity je skrze obnovu rodiny vrátit lidi k životu, jak říká Matka Elvíra: „Obrácení rodiče = zachráněné děti.“

Více informací najdete na www.komunita-cenacolo.cz nebo na www.comunitacenacolo.it/sk.

Kontakt: Alena Božíková, tel. 720 495 259, Ivana Caisová, e-mail: caisovaivana@seznam.cz

Přejít nahoru