Modlitby zen

Modlitby žen

Modlitby žen

Každé třetí pondělí v měsíci, s výjimkou prázdnin, se scházejí v klášteře ženy ke společné modlitbě. Modlitba probíhá od 20 do 21.15 h. Současný cyklus má téma “Dary nedokonalosti“. Nejbližší setkání bude 18. dubna 2022.

Během modlitby chval je možné slavit svátost smíření, setkat se s knězem k duchovnímu rozhovoru nebo využít nabídky přímluvné modlitby. Společný program obvykle probíhá v klášterním kostele, v zimních měsících v refektáři.

Setkání budou opět zaměřena na promýšlení identity ženy z perspektivy “darů nedokonalosti” a většinou začínají krátkou přednáškou či povzbuzením na toto téma.

Termíny modlitebních setkání: 18. 4., 16. 5., 20. 6. 2022.

Více informací ráda podá Zdislava Nováková, novakova.zdislava@seznam.cz.

Přejít nahoru