Pěvecký sbor Proglas

Při kapucínském kostele působí Moravský cherubínský sbor – Proglas.
Zpívají skladby české, latinské, staroslovanské i jiné.
Jedná se většinou o vícehlasé zpěvy bez doprovodu nástrojů.
Schází se každou středu v 18 hodin, s výjimkou prázdnin.
Sbor je otevřený pro nové zájemce a zájemkyně.

Kontakt: Miroslav Hrodek, listar(@)post.cz

Přejít nahoru