Sekulární františkánský řád Brno

K terciářům, jak se sekulárním františkánům také říká, patří lidé, kteří se „uprostřed světa” snaží žít podle evangelia – stejně jako svatý František.

Formační setkání

Scházíme se třetí sobotu v měsíci v klášteře u kapucínů ve 13:00 hod.
Setkání jsou určena pro členy našeho místního bratrského společenství a po předchozí domluvě s ministryní (viz “Kontakt“) i pro nové zájemce.

  • Program: modlitba, formace, aktuality ze života Církve a vzájemné sdílení
  • Duchovní asistent: br. Dominik Vinahora OFMCap. br.dominik@seznam.cz

Modlitební setkání

Probíhá druhou sobotu v měsíci v klášteře u kapucínů ve 14:00 hod. 
Setkání jsou určena pro všechny, kteří cítí potřebu společné modlitby a je jim blízká františkánská spiritualita.

  • Program: adorace – tichá (moderovaná), růženec, katecheze na různá témata křesťanského života.
Kontakt: Zdislava Martina Filipová, sfrbrnokapucini@gmail.com,
Aktuální dění můžeete sledovat na webových stránkách místního bratrského společenství.
 
Přejít nahoru