Instalace relikviáře

V neděli 12. června 2022 bude v kostele u kapucínů v Brně slavnostně instalován relikviář sv. otce Pia z Pietrelciny. Akce je spojena s moderovanou adorací, litaniemi a pohoštěním pro přítomné věřící.