Při sušickém klášteře se pravidelně schází společenství sekulárních františkánů. Tentokrát to bude mimořádné setkání při mimořádné příležitosti. V sobotu 19. listopadu 2022 v 17 h začne u Sv. Felixe mše sv., při které tři “terciáři” složí trvalou profesi.

Pokračovat ve čtení: Sliby sekulárních františkánů v Sušici

Kdo budou novými profesními členy? Manželé Pospíšilovi a o. Petr Koutský. Sliby složí do rukou ministra Jiřího Antonína Sýkory OFS. Mši sv. bude celebrovat duchovní asistent br. Petr OFMCap. Tato radostná událost si přímo říká o agapé: po liturgii rádi zveme na pohoštění do klášterního refektáře.

Sobotní mše sv. v 8 h v klášterním kostele zůstává zachována, i ve farním kostele bude obvyklá bohoslužba v 18 h. Sobotní večerní adorace se tentokrát výjimečně nekoná.

Plakát ke stažení

[7. listopadu 2022]

Přejít nahoru