Františkánská literatura

Uvedené knihy si můžete koupit ve všech našich konventech. Stačí o ně požádat bratry v místních komunitách nebo i přímo na provincialátě.

Spisy sv. Františka a sv. Kláry, 2. vydání

Spisy sv. Františka a sv. Kláry, 2. vydání

Všechno, co svatý František napsal či nadiktoval, je svědectvím o síle Ducha, která se v něm projevovala. Proto je velmi užitečné znát historii každého jeho spisu, ale ještě užitečnější je umět v nich nalézt to, co Pán Františkovi zjevil, a znovu to objevo...
Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235

Legendy o svatém Františkovi z let 1226–1235

Mohli bychom se ptát, proč čerpat z Františkových životopisů, když máme přímo jeho spisy? Odpověď je jednoduchá: V jeho spisech není zachyceno mnoho historických událostí, které dokreslují jak atmosféru doby, tak i podhoubí, ze kterého Františkovy i...
Legendy o svatém Františkovi z let 1240–1253

Legendy o svatém Františkovi z let 1240–1253

Legendy z let 1240–1253 vycházejí ze dvou základních potřeb bratří té doby. Jednak chtěli do předchozích životopisů doplnit další známé události z Františkova života. Jednak se potřebovali vyrovnat s přeměnou původního bratrstva ve skutečný řeholní řád, c...
Po stopách kapucínských svatých

Po stopách kapucínských svatých

Kniha představuje autentický kapucínský kalendář svatých. Je seřazen podle liturgických slavení a poskytuje životopisný profil našich bratří a sester, jejichž svatost byla oficiálně uznána církví, ať už svatořečením nebo blahořečením. Ve stručnější podobě přidává...
Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky

Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky

  „Počátek kapucínské reformy je třeba hledat v 16. století, kdy vrcholil proces postupného štěpení a znovuslučování františkánského řádu, který začal již za života svatého Františka ve snaze přibližovat se ve změněných životních podmínkách vždy nově...
Verše psané pro mlčení...

Verše psané pro mlčení...

  Z předmluvy kardinála Tomáše Špidlíka: „Máme před sebou knížku básníka, který je duchovní. Vidí, jak »neviditelné ruce dotkly se víčka obzoru«. Křesťanský myslitel Origenes rozvíjí myšlenku, že je pro duchovní lidi svět jako bělavé lány př...

Přejít nahoru