ZPH kostel 02

Přímluvy

„Přímluvy jsou formálně zvlášť citlivým místem liturgie a obsahově spolu s eucharistickou modlitbou a Otčenášem nejdůležitější modlitbou shromážděné církve. Když se totiž členové místní církve slavnostně modlí za svět a křesťanstvo, a takto berou na sebe za svět a křesťanstvo odpovědnost, stávají se před Bohem královským kněžstvem a sjednocují se ve smýšlení se svým vzkříšeným Pánem, Ježíšem Kristem, naším přímluvcem u Otce,“ napsal ve své Malé katolické liturgice Zdeněk Bonaventura Bouše (s. 49).

Praxe je však spíše taková, že přímluvy patří k opomíjené Popelce – a to už od samotných počátků liturgické reformy, tedy od půlky 60. let minulého století. A tak se snažíme vytvářet přímluvy, které by lidé, jež se účastní mše svaté, mohli vzít opravdu za své a rádi na ně odpověděli svou modlitbou „Pane, smiluj se“ či „Prosíme tě, vyslyš nás“.

Přímluvy jako modlitba

Velkou inspirací nám byly přímluvy Jana Rückla: intence jsou formulovány jako výzva k modlitbě na zmiňovaný úmysl. Tím, jak píše autor, „shromáždění nedává Bohu návod, co má přesně dělat“ a také se tím snadněji vyhneme moralizování. Snažili jsme se rovněž vyvarovat archaickým výrazům nebo příliš ornamentální stylistice, které by člověk při osobní modlitbě jen stěží použil. I v úvodních výzvách a závěrečných modlitbách jsme se pokusili být co do formy i rozsahu střízliví, protože tyto části nemají být druhým kázáním či mravoučným dovětkem.

Přímluvy dodržují čtyři okruhy předepsané Českým misálem: za církev, za svět, za trpící a za místní společenství. Jsou inspirované liturgickými texty, tématem svátku či osobností světce/světice, kterého/kterou si připomínáme.

 

Proč je dáváme na web?

Chtěli bychom přispět ke snaze o rehabilitaci přímluv – aby se opět staly důležitým místem mše svaté a aby se shromáždění věřících, královské kněžstvo, upřímně a vědomě, nikoli formálně či ze zvyku, modlilo za církev a za celý svět. Samozřejmě nejsme jediní. Už jsme například zmínili Jana Rückla; jeho texty spolu s podrobným úvodem k přímluvám najdete na stránkách Benediktinského opatství. Pro inspiraci doporučujeme také stránky Pastorace.cz.

Budeme rádi, když se k „rehabilitaci přímluv“ připojíte i vy – vaše farnost či společenství. Rovněž oceníme vaše připomínky či nápady: pište nám na adresu primluvy@kapucini.cz.

Přímluvy ke stažení

Přejít nahoru