Spisy svatých

 

SPISY SVATÝCH

Sv. Antonín Paduánský: Modlitby k Panně Marii

Sv. Bonaventura: Modlitba za dary Ducha svatého

Sv. Bonaventura: O pěti svátcích Dítěte Ježíše

Sv. Bonaventura: Trojí cesta

Sv. Cyprinán: O smrtelnosti

Sv. Konrád z Parzhamu: Duchovní přijímání

Sv. Konrád z Parzhamu: Předsevzetí

Bl. Ricerius: Tractatus Utilissimus

Sv. Leopold Mandić terciářům

Sv. Pio z Pietrelciny: Modlitba po přijímání

Šest křídel serafínů

 Sv. Augustin o přímluvné modlitbě v: Listu ProběPřejít nahoru